Per e-mail zijn de contributiefacturen voor het vierde kwartaal weer verstuurd. Bij de leden die via de automatische incasso betalen, zal de incasso binnen enkele dagen plaatsvinden. De leden die de contributie zelf overmaken worden verzocht ook tijdig te betalen.

Daarnaast wijs ik graag alvast op de contributieverhoging die per 1 januari 2018 zal worden doorgevoerd. Alle contributietarieven stijgen met € 1,00 per kwartaal. Daarnaast heeft de Algemene Ledenvergadering onlangs ingestemd met de jaarlijkse indexering van de contributies.