Binnen enkele dagen zal de incasso van de contributie voor het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. De door de ALV goedgekeurde contributieverhoging van € 1,- per kwartaal is in het bedrag verwerkt.