Om de 2 jaar moet de foto op de digitale spelerskaart vernieuwd worden.

In de kantine hangt een lijst met namen van leden waarvan de foto vernieuwd dient te worden.

Hebben jullie je (pas)foto al ingeleverd of gemaild naar Margot???
Eisen: je gezicht moet goed en volledig te zien zijn (dus geen pet, zonnebril of foto van veraf)