Zoals besloten tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering wordt de contributie elk seizoen verhoogd met de inflatie. Over 2017 bedroeg de inflatie volgens het CBS 1,4%. Dat betekent dat de contributies ook met hetzelfde bedrag worden aangepast. De aangepaste contributiebedragen zijn terug te vinden op de site.