Helaas is er binnen onze vereniging nog een functie vrijgekomen, welke wij natuurlijk het liefst z.s.m. vervuld zien worden. Lijkt het je leuk om Olympia te helpen door deze functie te vervullen en hiermee een stukje bij te dragen aan een sterke vereniging, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden (Pjotr, Evelien, Martijn of Linda). Wij gaan graag het gesprek aan om e.e.a. verder toe te lichten. De bestuursfuncties binnen Olympia zijn prima te combineren met je werk en gezin, dus laat dat je niet weerhouden! Hieronder een beknopte beschrijving van de functie:

De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging en is verantwoordelijk voor het beheer van het archief en zorgt voor het bijhouden van een accurate lijst van alle leden. Tot de taak van de secretaris behoort ook het bijeenroepen, voorbereiden en verslaan van alle bestuurs-en ledenvergaderingen. De secretaris zorgt voor het plaatsen van alle officiële mededelingen in de Doelbewust.