Beste leden,

Goed nieuws in het kader van de vacante bestuursfuncties. Tanya van Buuren, 25 jaar en speelster in de selectie van Olympia, heeft aangegeven de functie Bestuurslid Algemene Zaken Intern op te willen pakken. Hier zijn we als bestuur uiteraard erg blij mee.

Als bestuur stellen wij Tanya hierbij kandidaat voor de functie Bestuurslid Algemene Zaken Intern. De statuten voorzien in een tussentijdse invulling van een vacante bestuursfunctie. “Indien binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat bij het bestuur is aangemeld, dan wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat geacht te zijn verkozen”, aldus artikel 21, lid 2 van de statuten. Het stellen van een tegenkandidaat kan door middel van een kort bericht aan het secretariaat voorzien van de ondersteunende handtekeningen van vijf stemgerechtigde leden. In dat geval zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven om te stemmen over de kandidaten.

Tot slot wijzen wij graag ook nog op de vacante positie van voorzitter.

Eventuele vragen beantwoorden we als bestuur uiteraard graag.

Het bestuur