Hoewel we er als bestuur natuurlijk niet op hopen, moeten eventuele opzeggingen van het lidmaatschap per het einde van dit seizoen (2019-2020) op tijd worden ingediend. Zoals elk jaar en conform de statuten moet dit vóór 1 april 2020 schriftelijk worden medegedeeld aan de ledenadministratie (ledenadministratie@olympia-spijkenisse.nl). Na een tijdige opzegging wordt het lidmaatschap per 30 juni 2020 beëindigd. Dat betekent dat ook bij een opzegging de contributie voor het tweede kwartaal 2020 nog moet worden betaald. De factuur hiervoor ontvangt u begin april.

Wanneer het lidmaatschap na 1 april 2020 wordt opgezegd, blijft het lidmaatschap doorlopen tot 30 juni 2021, samen met de bijbehorende contributieverplichting. Dit betekent dat in dat geval dus voor het hele seizoen 2020-2021 contributie betaald moet worden. Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om van deze bepalingen af te wijken. Een anders dan verwachte of gewenste teamindeling valt hier niet onder.

Een te late opzegging brengt de vereniging ook op andere vlakken in moeilijkheden. Denk hierbij aan de teamindeling en bijbehorende ploegopgaven bij het KNKV. In deze gevallen moet de teamindeling, al een puzzel op zich, namelijk weer worden aangepast en kan Olympia in het uiterste geval genoodzaakt worden om ook al opgegeven teams terug te trekken. Het terugtrekken van teams brengt hoge kosten met zich mee. Deze kosten bestaan onder andere uit forse boetes en te veel ingehuurde zaaluren voor wedstrijden. Daarnaast is de vereniging altijd verplicht om voor elk lid voor het gehele seizoen bondscontributie af te dragen aan het KNKV.

In dit kader doen we als bestuur dus ook een klemmend beroep op alle leden om eventuele opzeggingen tijdig te melden aan de ledenadministratie.

Voor eventuele vragen kunt u uiteraard bij ons terecht, via de e-mail of op de verenging.

Het bestuur

N.B. Check na een opzegging altijd of de ontvangst hiervan ook per e-mail is bevestigd door de ledenadministratie. Als geen bevestiging wordt verstuurd, is de opzegging vermoedelijk niet in goede orde ontvangen.