Algemene LedenVergadering

Dinsdag 9 oktober 2018 was de jaarlijks Algemene LedenVergadering.
Op dinsdag 8 oktober 2019 is de volgende ALV.
Van de ALV 2018 is een notulen (concept) gemaakt.

————————————————————————————————————————————-

Op dinsdag 9 oktober 2018 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene LedenVergadering gehouden van onze club.

Dit is het moment om uw stem te laten klinken. Het gaat tenslotte om uw vereniging of de verenging van uw kind(eren).

Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en leggen wij de plannen uit voor het komende jaar.

U kunt op deze avond meepraten en stemmen over de toekomst van Olympia.
Op de agenda staat dit maal onder andere de rookvrije accommodatie.

De kantine is open vanaf 19:30 uur en de vergadering start om 20:00 uur.

We stellen uw aanwezigheid op prijs.

Mocht u verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag. U kunt dan een ander lid of ouder van een jeugdlid machtigen om uw stem tijdens de ALV te laten horen. Wij dienen dan wel vooraf te weten wie u machtigt.

Wanneer u een agendapunt wilt aandragen, laat dit dan tijdig weten.
Ook kandidaatstellingen ontvangen wij graag schriftelijk.

Uiterlijk 28 september vindt u hieronder de documenten, jaarverslagen van de commissies welke de revue passeren op de ALV.

De begroting en het financiële jaarverslag kunt u voorafgaand aan de ALV via de mail toegestuurd krijgen. U kunt een mail sturen naar secretariaat@olympia-spijkenisse.nl

concept verslag ALV 2017 dd 10-10-2017
agenda ALV dd 09-10-2018

jaarverslag bestuur
jaarverslag technische commissie
jaarverslag kantine commissie
jaarverslag sponsor commissie
jaarverslag schoolkorfbal commissie
jaarverslag nevenactiviteiten commissie
waaronder kamp, lustrum

Namens het bestuur tot ziens op de ALV!

Leonie van Vliet

secretariaat@olympia-spijkenisse.nl