Er zijn veel spelregels in het korfbal.
De meeste kennen we wel. We mogen niet verdedigd schieten. We moeten al overspelend de bal in de korf krijgen (niet lopen).
Helaas wijzigen spelregels nog weleens. Met de intentie het korfbalspel beter en aantrekkelijker te maken.
Niet iedereen weet altijd de ‘nieuwe’ regel.

Als voorbeeld: De Spelhervatting!
Zelfs in het wedstrijdkorfbal weten spelers en zelfs scheidsrechters soms niet wat er van hen verwacht wordt.

Het kan dus geen kwaad om deze regel eens onder de aandacht te brengen.

Bij de iedere spelhervatting (dus ook een uitbal):
* moet de bal binnen 4 seconde in het spel gebracht zijn
* mag niet direct gescoord worden
* moet de bal minstens 2,50 meter afleggen (niemand mag de bal daartussen aanraken)
* mag je de nemer niet hinderen (ook niet passief) – minimaal 1 armlengte afstand vóór nemer

Wil je dit uitgebreid teruglezen, lees dan paragraaf 3.9 “spelhervatting” van het spelregelboekje.
Het spelregelboek is terug te vinden op onze website.
https://www.olympia-spijkenisse.nl/korfbal/spelregels-knkv/