Jaarlijks hebben we wedstrijdshirts welke wij om één of andere reden niet meer zullen gebruiken voor de korfbalwedstrijden.
Dit betekent in veel gevallen niet dat deze shirts weggegooid worden. Vele shirts zijn klaar voor een tweede leven.

Sinds enkele jaren gaan de shirts naar het Zr. Dankerscentrum, een centrum voor kinderen met een verstandelijke / lichamelijke handicap.