Dinsdag 9 oktober was de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.
We danken alle leden die aanwezig waren en met ons mee hebben gedacht.
Middels het verslag kunt u teruglezen wat er besproken is op de ALV.

notulen