Zoals eerder gemeld is het sportpark Olympia sinds kort rookvrij. Dit houdt in dat er rond de velden en de accommodatie niet meer gerookt mag worden. Om rokers toch een plek te bieden, is er een speciale rookzone aangelegd aan de zijkant van onze kantine. Op de foto is te zien dat deze zone duidelijk is aangegeven. Wij verzoeken iedereen om uitsluitend hier te roken en leden en bezoekers van onze vereniging met z’n allen naar deze plaats te verwijzen indien men elders een sigaretje op probeert te steken.