Zoals de meesten wel gezien hebben, is er in onze sporthal een AED aanwezig. Deze AED moet altijd gebruikt worden in combinatie met reanimatie.

Vanuit de gemeente wordt dan ook jaarlijks, aan leden van (sport)verenigingen de opleiding voor AED én reanimatie gratis aangeboden.

Op 22 januari jl. trotseerden de cursisten de verse sneeuw om de training te kunnen volgen. Naast 5 leden van onze eigen vereniging waren er ook 2 leden van de bridgeclub Spijkenisse en 1 lid van Spark aanwezig.

De training werd gegeven door Ramon, werkzaam als ambulance medewerker en in zijn vrije tijd, samen met zijn gezin, vrijwillige hulpverlener. Naast instructies over het gebruik van de AED, kregen wij informatie over het stabiliseren van een mogelijk slachtoffer,  symptomen van een hartstilstand, eigen veiligheid bij reanimeren enzovoort. Hiernaast was er gelegenheid tot het stellen van vragen over specifieke situaties zoals wat te doen wanneer bekend is dat iemand niet gereanimeerd wil worden.

Hierna werd het tijd om de theorie in de praktijk te brengen. Dit werd met heel veel enthousiasme en hilariteit gedaan.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond. Alle deelnemers hebben inmiddels of krijgen binnenkort het certificaat.

Wij hopen dat de gemeente deze training zal blijven organiseren. Wanneer er mogelijke trainingen beschikbaar zijn, zullen wij een bericht op onze website plaatsen.  Wij raden iedereen aan om hier aan deel te nemen.

Het kan een leven redden!