Olympia wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met korfbal en zich
thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag
zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te
voorkomen, om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

MAAR STEL NU DAT…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen
zijn waarbij toch grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren of plaats vindt. Dat is ook één van de
redenen waarom binnen Olympia twee vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als
een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met
elkaar omgaan, respectvol en veilig is.

ER ZIJN TWEE VERTROUWENSPERSONEN:

Annabelle                                                                                              Matthijs

Annabelle is werkzaam in het onderwijs, speelt in Olympia 5 en is moeder van twee spelers in Olympia A1 en Olympia B1. Matthijs is werkzaam voor de overheid, speelt in Olympia 3 en is lid van de kantine commissie. Het is mogelijk hen aan te spreken op de vereniging en een afspraak te maken. Met beiden, of één. Ook zijn ze te bereiken via mailadres vertrouwenspersoon@olympia-spijkenisse.nl De mail die je stuurt is alleen inzichtelijk voor Matthijs en Annabelle .

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSPERSOON?
Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:
• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
!!! De vertrouwenspersonen houden zich niet bezig met korfbal inhoudelijke zaken!!!

WAT DOEN DE VERTROUWENSPERSONEN?
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. Zij kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie, als je dit zou willen, maar gewoon even praten kan ook.

HOE VERTROUWELIJK ZIJN MIJN GESPREKKEN MET HEN?
De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Olympia. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren Annabelle en Matthijs aan de (interim)voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden. Je gesprekken zijn dus altijd anoniem. Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Het bestuur van S.C. Olympia wil op deze manier een aanspreekpunt bieden, waarbij moeilijke zaken besproken kunnen worden, binnen een veilige en vertrouwelijke omgeving.