Dinsdag 6 oktober om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering. Gezien de huidige situatie en adviezen van onder andere NOC*NSF heeft het bestuur besloten om de ALV online plaats te laten vinden. Meer informatie over hoe we dit exact gaan organiseren is aan de leden per e-mail verstuurd. Vergeet niet aan te melden via secretariaat@olympia-spijkenisse.nl!  Stemmen kan tot dinsdag 6 oktober 12.00 uur via het per e-mail verstuurde formulier.

 

Hierbij de agenda en bijbehorende stukken.

Agenda ALV (4-10 kleine wijziging en verdere toelichting bij punt 8)

Vergaderstukken

Aangevulde notulen ALV 2019 (5-10 Aanvulling n.a.v. gestelde vraag)

Beantwoording vragen ALV (5-10 toegevoegd)

Het financieel verslag en de begroting kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat (secretariaat@olympia-spijkenisse.nl).

 

De online ALV is gebaseerd op de adviezen van het NOC*NSF. Voor meer informatie zie de website via deze link