Hieronder de link naar de notulen van de ALV op 6 oktober jl.

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kan uiteraard contact worden opgenomen met het secretariaat.

Notulen ALV 2020