Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we jullie gelukkig zojuist via de online kanalen kunnen berichten over het weer verder opstarten van (een deel van) de trainingen. Daarnaast geven we jullie vanuit het bestuur graag een update met betrekking tot de contributie.

Ook voor de vereniging blijft het een onzekere periode. Geen wedstrijden en een gesloten kantine. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kantineomzet vrijwel geheel is teruggevallen. Hoewel er dit jaar slechts beperkt kosten voor de zaal- en kantinehuur zijn gemaakt en Olympia voorschotten op basis van de steunpakketten vanuit de overheid heeft ontvangen, blijft een groot deel van de overige vaste lasten ook gewoon doorlopen. Bovendien is het onduidelijk wanneer we weer terug kunnen naar het ‘oude’ normaal met een volle vereniging en kantine en duurt het nog enige tijd voordat de overheidsbijdragen definitief worden toegekend.

Uiteraard begrijpen we het dubbel voelt dat de contributie wel betaald moet worden, terwijl de vereniging stil heeft gelegen. Naast de bovengenoemde onzekerheid rond de financiƫle situatie, geldt dat wij als bestuur niet zelfstandig kunnen beslissen over het (evt. gedeeltelijk) kwijtschelden van de contributie. De ALV is het orgaan binnen de vereniging dat de contributie vaststelt. Een afwijking hiervan zou in strijd zijn met de wettelijke en statutaire bepalingen. Zie hiervoor ook het advies van NOC*NSF.

Ervan uitgaande dat de situatie tijdens de eerstvolgende ALV meer genormaliseerd is en er zicht is op de totale financiƫle impact op de vereniging, zullen wij tijdens deze ledenvergadering aan de leden verschillende opties voorleggen hoe om te gaan met een eventueel financieel overschot.