Zie hieronder de agenda en stukken voor de komende ALV.

Agenda ALV

Verslag bestuur

Verslagen commissies Algemene Zaken Intern

Verslag wedstrijdzaken jeugd

Wanneer u het financieel jaarverslag alvast wilt inzien kunt u deze vanaf woensdag 29 september aanvragen via penningmeester@olympia-spijkenisse.nl.

Alle leden (vanaf 15 jaar) en ouders/verzorgers van onze jeugdleden zijn vanaf 19:30 van harte welkom in de kantine (aanvang 20:00).

Wie heeft er stemrecht?

  • Gewone leden en trainingsleden die 15 jaar of ouder zijn
  • Ereleden
  • Bestuursleden
  • Wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid

Bent u niet in de gelegenheid om dinsdag 5 oktober de ALV bij te wonen? Geef dit door via secretariaat@olympia-spijkenisse.nl. Mocht u iemand willen machtigen dan kunt u dit direct doorgeven.