De Algemene Ledenvergadering heeft naar aanleiding van de gepresenteerde voorstellen het volgende besloten inzake de contributie:

Ervan uitgaande dat de volledige Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4, Q1 en Q2 definitief worden toegekend en er geen nieuwe coronamaatregelen met impact op de vereniging zullen volgen, zal een korting worden verrekend op de contributie van alle leden die gedurende het seizoen 2020-2021 lid waren. Voor toenmalige senioren bedraagt de korting 50% op de contributie van het vierde kwartaal 2021 en tweede kwartaal 2022. Voor alle overige leden in dat seizoen bedraagt de korting 25% op de contributie van het vierde kwartaal 2021 en tweede kwartaal 2022.

Oud-leden die per 30 juni 2021 hebben opgezegd kunnen ook een gedeeltelijke compensatie ontvangen. Hiervoor zal in het voorjaar 2022 (wanneer de contributie voor het tweede kwartaal 2022 wordt gefactureerd) contact met hen worden opgenomen.

Het bestuur gaat in gesprek met de commissies over de besteding van het resterende bedrag dat wordt geïnvesteerd in de versterking van de vereniging en verbetering van de accommodatie.

Voor de overige uitkomsten van de ALV verwijzen wij graag naar de notulen die op een later moment gepubliceerd zullen worden.