PinksterKAMP GAAT DOOR bij genoeg aanmeldingen.
Daar is wel een voorinschrijving voor nodig!
Na de voorjaarsvakantie krijgen alle jeugdleden een briefje, die voor 19 maart ingevuld in de inleverbus gedaan kan worden. De inleverbus staat op de bar in de kantine.