VACATURES BESTUUR

Secretaris:

 • verzorgt verslaglegging van bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • verzorgt interne en externe verenigingscorrespondentie;
 • verzorgt publicatie van officiële stukken in het verenigingsorgaan;
 • vraagt Verklaring Omtrent Gedrag aan ( V.O.G.)
 • vraagt subsidies aan in overleg met overige leden dagelijks bestuur;
 • verzorgt juiste inschrijving bij Kamer van Koophandel

Bestuurslid externe zaken
Zorgt voor alle zaken die vanuit de vereniging naar buiten de vereniging gaan en vice versa.

 • onderhoudt contact met de pers draagt zorg voor regelmatige publicaties
 • onderhoudt contact met de gemeente Nissewaard (m.u.v. inhuur veld/zaal)
 • houdt controle op website en social media (positieve uitstraling / privacy)
 • initieert ledenwerving zoals clinics
 • heeft periodiek overleg en draagt verantwoording voor:
 • schoolkorfbalcommissie;
 • sponsorcommissie;

Bestuurslid wedstrijdzaken
Zorgt voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technisch beleid

 • stuurt alle commissies / functies omtrent wedstrijdzaken aan, waaronder
  • wedstrijdsecretaris;
  • scheidsrechterscoördinator;
  • jeugdcoördinator;
  • seniorencoördinator;
  • onderhoud korfbal materiaal.
 • gaat samen met voorzitter naar regio-overleggen;
 • zorgt voor opleiding (trainingen en clinics) voor trainers/scheidsrechters;
 • zorgt voor voldoende (zaal)accommodaties / materiaal
 • verantwoordelijk voor invulling  functie hoofdtrainer en vervanging hiervan.

VACATURES TECHNISCHE ZAKEN:

Scheidsrechterscoördinator

 • verzorgt planning voor scheidsrechters
 • zorgt voor voldoende begeleiding van scheidsrechters

Seniorencoördinator:

 • aanspreekpunt senioren leden
 • aanspreekpunt senioren trainers (m.u.v. hoofdtrainer)
 • verantwoordelijk voor invulling evt. vacatures trainers senioren
 • deelt i.o.m. Senioren Technische Commissie teams in

Jeugdcoördinator:

 • aanspreekpunt ouders /spelers
 • aansturing JTC
 • verantwoordelijk voor invulling vacatures trainers
 • deelt i.o.m. JTC teams in

Leden Jeugd Technische Commissie:

 • aanspreekpunt trainers
 • begeleiden nieuwe leden
 • dragen zorg voor uitvoering technisch beleid;

uitvoering invalbeleid