Beste leden, ouders van leden en andere belangstellenden

Wat is het fijn dat er op 14 maart zoveel mensen waren die mee hebben gedacht over de toekomst van Olympia. En dan ook nog een aantal mensen dat aan heeft gegeven dat ze taken op zich willen nemen. Geweldig! We zijn er zeker nog niet, maar het begin is er!

In de spoedvergadering hebben wij besproken wat wij kunnen veranderen en kunnen doen om de toekomst van Olympia te garanderen.

Uit de gesprekken is onder andere gebleken dat:

  • het niet voor alle leden duidelijk is welke personen welke taken vervullen en wat de taken inhouden. Er komt een zogenoemd ‘smoelenboek’.
  • veel functies teveel taken hebben voor één persoon. Wij stellen voor taken te splitsen of anders in te delen zodat deze beter uit te voeren zijn.
  • er wordt ervaren dat er te weinig communicatie naar de leden is. Doelstelling is om weer een maandelijkse nieuwsbrief te versturen.
  • er behoefte is om met een kleine groep intensief te brainstormen over het plan van aanpak voor de komende tijd. We starten met werkgroep(en) om verder te spreken over wat wij kunnen verbeteren. Er zijn genoeg aanmeldingen. Deze mensen worden binnenkort uitgenodigd.

Voor een ieder die zich aangemeld heeft voor een functie/taak: We nemen zo spoedig mogelijk contact met jullie op!

Het bestuur