Graag herinneren wij de leden aan de regels voor eventuele opzeggingen, hoewel wij natuurlijk hopen iedereen ook volgend seizoen weer te mogen begroeten.

Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende jaar (2022) bij de ledenadministratie. De contributie is dan nog tot 1 juli 2022 verschuldigd. Bij een opzegging na 1 april 2022 moet eveneens de contributie over het volgende verenigingsjaar betaald worden.