Naar aanleiding van de noodkreet van enkele maanden geleden geven we jullie graag een update over de stand van zaken. Gelukkig hebben we inmiddels veel openstaande kritieke functies kunnen invullen. Dit geeft de verenging en de vrijwilligers gelukkig wat meer armslag, maar we zijn er nog niet. Er staan nog enkele belangrijke vacatures open, waar we graag nogmaals jullie aandacht voor vragen en waarvoor we dringend op zoek zijn naar invulling. Voor vragen over één van deze functies, neem contact op met één van de bestuursleden. Zij kunnen meer over de functie vertellen. Ook verwijzen we graag naar de functieprofielen op de website.

Bestuur

Voor de functie Bestuurslid Wedstrijdzaken heeft Hans de Graaf zich kandidaat gesteld. Evelien Buis heeft haar rol per direct afgesloten en wij danken haar vanuit het bestuur hartelijk voor haar grote inzet in de afgelopen jaren! Jaren waarin samen met de JTC-leden weer grote stappen zijn gezet. Hans de Graaf zal de functie op interim-basis invullen.

Daarnaast heeft Patricia Oudshoorn bij het bestuur aangegeven het secretariaat op te willen pakken, een functie die tot op heden vacant is.

Het bestuur stelt Hans en Patricia hierbij direct voor als kandidaat (conform artikel 21 lid 2 uit de Statuten) voor de genoemde functies. Dat betekent dat indien zich binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat meldt bij het bestuur, zij geacht worden te zijn verkozen. Het stellen van een tegenkandidaat moet door tenminste vijf stemgerechtigde leden worden ondersteund.

Het bestuur is blij dat Hans en Patricia deze taken willen gaan vervullen. Wel benadrukken wij hierbij dat de functie Bestuurslid Externe Zaken nog vacant is en wij doen hierbij nogmaals de oproep aan leden, ouders en supporters om zich kandidaat te stellen voor deze functie.

TC

Binnen de JTC zullen Elise Cafferata en Nathalie Huisman de functie van Jeugdcoördinatoren gaan verrichten. Bianca van den Akker is de nieuwe scheidsrechterscoördinator.

De functie van Seniorencoördinator binnen de TC is nog vacant.

Sponsorcommissie

Helaas is de sponsorcommissie op dit moment nog niet ingevuld en ook hiervoor nogmaals de oproep aan eenieder om hierin een rol te vervullen.

Overige versterkingen

Tot slot kunnen we gelukkig nog melden dat er naar aanleiding van de noodkreet ook nog meer vrijwilligers zich hebben aangemeld voor openstaande functies. Zo zal Marcel bijvoorbeeld de JTC versterken en zal Suleika verschillende vrijwilligerstaken gaan inplannen.