Versterking bestuur

Graag delen wij mede dat Patricia Oudshoorn en Hans de Graaf inmiddels officieel zijn toegetreden tot het bestuur, respectievelijk in de functie van Secretaris en Bestuurslid Wedstrijdzaken. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Wel benadrukken wij hierbij dat de functie Bestuurslid Externe Zaken nog vacant is en wij doen hierbij nogmaals de oproep aan leden, ouders en supporters om zich kandidaat te stellen voor deze functie.

Communicatie via KNKV-app

Vanaf heden zal de KNKV-app gebruikt worden vanuit Olympia om belangrijke berichten te delen. In deze berichten zal vervolgens vaak verwezen worden naar de website. Daarom is het belangrijk dat zowel leden als ouders van jeugdleden de KNKV-app installeren op hun telefoon en de notificaties aanzetten. Naast het wedstrijdprogramma, vind je hier dan ook nieuwsberichten.

Ouders van jeugdleden kunnen ook naast hun kind gebruikmaken van de app. Lees hier hoe je dit instelt. Wijzigingen in het e-mailadres kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@olympia-spijkenisse.nl).

Dit nieuwsbericht is zowel per mail gestuurd als via een notificatie in de app.

Binnenkort zal ook de website onder handen genomen gaan worden.

Nieuw scorebord en verbetering accommodatie

Momenteel worden de vervanging van het scorebord op veld 1 en een verbetering van het terras voorbereid. Voor de aankleding van het terras is ook een donatie toegezegd vanuit het Deltaport Donatiefonds. Het bestuur bedankt het Donatiefonds uiteraard hartelijk voor deze bijdrage.

We zijn nog op zoek naar hulp voor de installatie van dit nieuwe scorebord. Kun je hierin iets betekenen, meld je dan bij één van de bestuursleden.