Graag worden alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 oktober 2022.

Alle leden (vanaf 15 jaar) en ouders/verzorgers van onze jeugdleden zijn vanaf 19:30 van harte welkom in de kantine (aanvang 20:00).

De agenda en stukken zullen in de komende weken worden gepubliceerd op deze pagina. Het financieel jaarverslag en de begroting 2022-2023 kunnen worden opgevraagd per mail bij het secretariaat (secretariaat@olympia-spijkenisse.nl).

Wie heeft er stemrecht?

  • Gewone leden en trainingsleden die 15 jaar of ouder zijn
  • Ereleden
  • Bestuursleden
  • Wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid

Bent u niet in de gelegenheid om dinsdag 11 oktober de ALV bij te wonen? Geef dit door via secretariaat@olympia-spijkenisse.nl. Mocht u iemand willen machtigen dan kunt u dit direct doorgeven.