Afgelopen dinsdag vond de jaarlijkse ALV weer plaats. Tijdens de ALV hebben we helaas bekend moeten maken dat er op dit moment drie van de zes bestuursfuncties vacant zijn en het bestuur van onze vereniging daarmee ernstig onder druk is komen te staan. Het betreft de volgende bestuursfuncties:

  • Voorzitter
  • Bestuurslid Wedstrijdzaken
  • Bestuurslid Algemene Zaken Extern (o.a. externe communicatie, ledenwerving, aansturing sponsorcommissie)

Hierbij doet het bestuur een dringende oproep aan eenieder om na te denken over een invulling van deze functies! Bij vragen, neem contact op met één van de bestuursleden.

Patricia Oudshoorn, Pjotr van Deursen en Tanya van Buuren zijn tijdens de ALV herkozen als respectievelijk secretaris, penningmeester en bestuurslid Algemene Zaken Intern.

Naast de functies binnen het bestuur ontbreekt ook nog altijd een sponsorcommissie. Zonder het onderhouden van de relaties met de bestaande sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren lopen we het risico dat contributies en/of kantineprijzen extra verhoogd moeten worden om toch voldoende inkomsten te generen om de verenging draaiend te kunnen houden. De verschillende functies binnen de sponsorcommissie bestaan zowel uit meer commerciële als meer administratieve taken. Voor iedereen dus een passende functie waarbij de tijdsbesteding ook zelf goed is in te delen. Voor vragen over een functie binnen de sponsorcommissie, neem ook contact op met één van de bestuursleden.

Verder was de opkomst tijdens de ALV helaas lager dan verwacht, waardoor de opkomstdrempel maar net gehaald werd. Tijdens de ALV is verder onder meer stilgestaan bij een terugblik op het afgelopen seizoen en verengingsjaar, is de begroting goedgekeurd en zijn verschillende aandachtspunten voor dit seizoen besproken.

Binnenkort zullen ook de notulen op de website gepubliceerd worden.