Hieronder kunt u de notulen terugvinden van de ALV 11 oktober jl.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur.