• Hoewel we het natuurlijk niet hopen, wijzen wij alle leden graag op de jaarlijkse deadline voor het opzeggen van het lidmaatschap.

     

    Het lidmaatschap van Olympia wordt aangegaan voor tenminste de duur van het verenigingsjaar. Dit verenigingsjaar duurt tot 1 juli van ieder jaar.

    Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende jaar bij de ledenadministratie. De contributie is dan nog tot 1 juli verschuldigd. Bij een opzegging na 1 april moet eveneens de contributie over het volgende verenigingsjaar betaald worden.

     


    Eventuele opzeggingen per het einde van dit seizoen (30 juni 2023) moeten dus vóór 1 april 2023 binnen zijn bij de ledenadministratie. Check ook altijd of je een bevestiging hebt ontvangen van een opzegging!