#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 10/10/2017
20:00 - 22:00

Categorieën


Beste leden of ouders van jeugdleden,

Op dinsdag 10 oktober 2017 om 20.00 uur wordt de Algemene LedenVergadering gehouden van onze club. Dit is het moment om uw stem te laten klinken. Het gaat tenslotte om uw vereniging of de verenging van uw kind(eren).

Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en leggen wij de plannen uit voor het komende jaar. U kunt op deze avond meepraten en stemmen over de toekomst van Olympia. Op de agenda staat bijvoorbeeld de contributie.

De kantine is open vanaf 19:30 uur en de vergadering start om 20:00 uur. We stellen uw aanwezigheid op prijs.

Mocht u verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag. U kunt dan een ander lid of ouder van een jeugdlid machtigen om uw stem tijdens de ALV te laten horen. Dit horen wij dan graag vooraf schriftelijk.

Wanneer u een agendapunt wilt aandragen, vernemen wij dit graag schriftelijk. Ook kandidaatstellingen ontvangen wij graag schriftelijk.

Namens het bestuur

Leonie van Vliet

olympia.spijkenisse@knkv.net

Hieronder de documenten, jaarverslagen van de commissies welke de revue passeren op de ALV.

De begroting en het financiële jaarverslag kunt u voorafgaand aan de ALV via de mail toegestuurd krijgen.

concept notulen ALV dd 10-10-2017

vastgestelde notulen ALV dd 11-10-2016

Agenda ALV dd 10-10-2017

Jaarverslag bestuur 2016-2017

Jaarverslag schoolkorfbalcommissie 2016-2017 

Jaarverslag kantinecommissie 2016-2017

Jaarverslag nevenactiviteiten 2016-2017

Jaarverslag sponsorcommissie 2016-2017

Jaarverslag technische commissie 2016-2017

Verslag kascontrole commissie

Financieel jaarverslag 2016-2017 (op aanvraag)

Begroting 2017-2018 (op aanvraag)