• Jan Voogt officieel toegetreden tot het bestuur als Bestuurslid Wedstrijdzaken - Nog verschillende urgente vacatures!

    15 mrt 2023 Beheerder
  • Goed nieuws in het kader van de vacante bestuursfuncties. Jan Voogt had zich verkiesbaar gesteld als Bestuurslid Wedstrijdzaken. Aangezien er binnen vier weken na de bekendmaking geen tegenkandidaten waren gesteld, is Jan officieel toegetreden tot het bestuur.

    Tevens wijzen wij graag ook nogmaals op de vacante positie van Voorzitter en Bestuurslid Algemene Zaken Extern binnen het bestuur. Tevens begint het ontbreken van de sponsorcommissie steeds acuter te worden. Nogmaals de oproep aan alle leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen om hier een rol in te vervullen.

    Eventuele vragen over deze functies binnen de vereniging beantwoorden we als bestuur uiteraard graag.