• Lid worden

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één verenigingsjaar dat eindigt op 1 juli van ieder jaar. Bij opzegging voor 1 april is contributie verschuldigd tot 1 juli van hetzelfde jaar. Bij opzegging na 1 april is contributie verschuldigd tot 1 juli van het volgende jaar. Voor nieuwe leden onder de 18 jaar, dient een ouder/voogd te (digitaal) ondertekenen via de automatisch toegezonden e-mail.