• Lidmaatschap

  Olympia kent verschillende soorten leden: gewone leden, jeugdleden, trainingsleden, ereleden en donateurs. Jeugdleden zijn spelende leden die op 1 juli nog geen 15 jaar oud zijn. Trainingsleden spelen geen aan wedstrijden en ereleden zijn voorgedragen en met de algemene vergadering benoemd vanwege hun langdurige verdiensten voor de vereniging. Donateurs dragen Olympia een warm hart toe en steunen de vereniging door middel van een jaarlijkse bijdrage.

  Het lidmaatschap van Olympia wordt aangegaan voor tenminste de duur van het verenigingsjaar (m.u.v. kangoeroes). Dit verenigingsjaar duurt tot 1 juli van ieder jaar.

  Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende jaar bij de ledenadministratie. De contributie is dan nog tot 1 juli verschuldigd. Bij een opzegging na 1 april moet eveneens de contributie over het volgende verenigingsjaar betaald worden.

  Het lidmaatschap geeft de leden het actief en passief stemrecht in de Algemene Leden Vergadering. Voor een jeugdlid heeft een wettelijk vertegenwoordiger het actieve stemrecht. Met het lidmaatschap gaan ook enkele verplichtingen van de leden gepaard, zoals bardiensten en zaalwachten.

   

  Bij vragen, neem contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@olympia-spijkenisse.nl

 • Contributie

  Olympia kent verschillende contributietarieven op kwartaalbasis, gebaseerd op het soort lidmaatschap en eventueel leeftijd (seizoen 2023-2024). De peildatum voor de verschillende categorieën is gelijk aan de datum die door het KNKV wordt gehanteerd: 1 januari van het betreffende seizoen.

   

  Senioren - vanaf 18 jaar

  € 75,07 per kwartaal (incl. shirtbijdrage) 

   

  Junioren - 15 tot 18 jaar

  € 62,66 per kwartaal (incl. shirtbijdrage) 

   

  Aspiranten/pupillen - 7 tot 15 jaar

  € 46,62 per kwartaal (incl. shirtbijdrage) 

   

  Pupillen tot 7 jaar

  € 32,69 per kwartaal (incl. shirtbijdrage) 

   

  Kangoeroes - vanaf 3 jaar

  € 19,37 per kwartaal

   

  Trainingsleden

  € 34,51 per kwartaal

   

  Donateurs - niet-spelend lid

  € 37,54 per jaar