• Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  Goed nieuws in het kader van de vacante bestuursfuncties. Jan Voogt heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen als Bestuurslid Wedstrijdzaken.

  Als bestuur stellen wij Jan hierbij kandidaat voor de functie Bestuurslid Wedstrijdzaken. De statuten voorzien in een tussentijdse invulling van een vacante bestuursfunctie: "Indien binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat bij het bestuur is aangemeld, dan wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat geacht te zijn verkozen", aldus artikel 21, lid 2 van de statuten. Het stellen van een tegenkandidaat kan door middel van een kort bericht aan het secretariaat voorzien van de ondersteunende handtekeningen van vijf stemgerechtigde leden. In dat geval zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven om te stemmen over de kandidaten.

  Tot slot wijzen wij graag ook nog op de vacante positie van Voorzitter en Bestuurslid Algemene Zaken Extern binnen het bestuur. Tevens begint het ontbreken van de sponsorcommissie steeds acuter te worden. Nogmaals de oproep aan alle leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen om hier een rol in te vervullen.

  Eventuele vragen beantwoorden we als bestuur uiteraard graag.

  Namens het bestuur,

  Patricia Oudshoorn

  Secretaris S.C. Olympia Spijkenisse