• Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  Helaas gaat Tanya ons verlaten als Bestuurslid Algemene Zaken Intern, maar het goede nieuws is dat Jurre de Wolf heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen als Bestuurslid Algemene Zaken Intern en Dennis van Gemmert heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen als Bestuurslid Algemene Zaken Extern.
  Als bestuur stellen wij Jurre hierbij kandidaat voor de functie Bestuurslid Algemene Zaken Intern. En stellen wij Dennis hierbij kandidaat voor de functie Bestuurslid Algemene Zaken Extern. De statuten voorzien in een tussentijdse invulling van een vacante bestuursfunctie: "Indien binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat bij het bestuur is aangemeld, dan wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat geacht te zijn verkozen", aldus artikel 21, lid 2 van de statuten. Het stellen van een tegenkandidaat kan door middel van een kort bericht aan het secretariaat voorzien van de ondersteunende handtekeningen van vijf stemgerechtigde leden. In dat geval zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven om te stemmen over de kandidaten.
  Tot slot wijzen wij graag ook nog op de vacante positie van Voorzitter.
  Eventuele vragen beantwoorden we als bestuur uiteraard graag.
  Namens het bestuur,

  Patricia Oudshoorn
  Secretaris S.C. Olympia Spijkenisse