Lidmaatschap

Olympia kent verschillende soorten leden: gewone leden, jeugdleden, trainingsleden, ereleden en donateurs. Jeugdleden zijn spelende leden die op 1 juli nog geen 15 jaar oud zijn. Trainingsleden spelen geen aan wedstrijden en ereleden zijn voorgedragen en met de algemene vergadering benoemd vanwege hun langdurige verdiensten voor de vereniging. Donateurs dragen Olympia een warm hart toe en steunen de vereniging door middel van een jaarlijkse bijdrage.

Het lidmaatschap van Olympia wordt aangegaan voor tenminste de duur van het verenigingsjaar (m.u.v. kangoeroes). Dit verenigingsjaar duurt tot 1 juli van ieder jaar.

Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 april van het betreffende jaar bij de ledenadministratie. De contributie is dan nog tot 1 juli verschuldigd. Bij een opzegging na 1 april moet eveneens de contributie over het volgende verenigingsjaar betaald worden.

Het lidmaatschap geeft de leden het actief en passief stemrecht in de Algemene Leden Vergadering. Voor een jeugdlid heeft een wettelijk vertegenwoordiger het actieve stemrecht. Met het lidmaatschap gaan ook enkele verplichtingen van de leden gepaard, zoals bardiensten en zaalwachten.

Contributie

Olympia kent verschillende contributietarieven op kwartaalbasis, gebaseerd op het soort lidmaatschap en eventueel leeftijd (seizoen 2022-2023). De peildatum voor de verschillende categorieën is gelijk aan de datum die door het KNKV wordt gehanteerd: 1 januari van het betreffende seizoen.

Senioren
€68,25
per kwartaal
Vanaf 18 jaar
Incl. shirtbijdrage
Junioren
€56,96
per kwartaal
15 tot 18 jaar
Incl. shirtbijdrage
Aspiranten/Pupillen
€42,38
per kwartaal
7 tot 15 jaar
Incl. shirtbijdrage
Pupillen tot 7 jaar
€29,72
per kwartaal
Tot 7 jaar
Incl. shirtbijdrage
Kangoeroes
€17,61
per kwartaal
Vanaf 3 jaar
Geen shirtbijdrage
Trainingsleden
€31,37
per kwartaal
Trim je fit
Geen shirtbijdrage
Donateurs
€ 34,12
Per jaar
Niet-spelend lid

Voor gezinnen, waarbij de personen op hetzelfde adres wonen, kent Olympia een gezinskorting. Voor het derde gezinslid geldt een korting van 25% op het tarief van het goedkoopste lid. Vanaf het vierde gezinslid geldt zelfs een korting van 50%.

De contributie moet binnen het betreffende kwartaal betaald worden. Voor nieuwe leden dient de contributie via een automatische incasso te worden voldaan. Indien door omstandigheden de contributie niet binnen dit betreffende kwartaal is betaald, wordt in het geval van een incidentele achterstand nog een maand uitstel gegeven. Mocht de contributie niet binnen de daartoe gestelde termijn zijn voldaan, dan kan het bestuur maatregelen nemen, waaronder een mogelijke schorsing.

Tenue

Het kenmerkende Olympia-tenue bestaat uit een wit shirt met blauwe schouders op een blauwe broek voor de mannen of rok voor de vrouwen. Leden hoeven zelf geen shirt aan te schaffen; deze zijn opgenomen in het zogeheten Shirtplan. Dit houdt in dat de shirts eigendom blijven van Olympia en door de leden geleased worden. In het contributiebedrag is daarvoor een bijdrage van € 4,- per kwartaal opgenomen.

Belangrijk is wel dat de leden voorzichtig met de shirts omgaan. In principe heeft iedere speler zijn ‘eigen’ shirt, herkenbaar aan het opgedrukte nummer. In het geval van schade door grove onachtzaamheid kan dit op het betreffende lid verhaald worden. Tevens moeten alle shirts van het betreffende team in een keer gewassen te worden, zodat geen kleurverschil ontstaat.

Voor de aanschaf van broekjes en rokjes kun je terecht bij Top Sportwear gevestigd in winkelcentrum Akkerhof.

Veel leden beschikken ook over een zogeheten inloopshirt en Olympia-trainingspak. Het inloopshirt wordt gedragen voor de wedstrijd en eventueel als reserveshirt. Beide kunnen aangeschaft worden bij Top Sportwear. Dit is echter niet verplicht.

Een voorwaarde voor het spelen van een goede wedstrijd is het beschikken over de juiste schoenen. Tijdens het veldseizoen is belangrijk dat een speler beschikt over schoenen met noppen, om het uitglijden op het (kunst)gras te voorkomen. In de sporthallen is het dragen van zaalschoenen verplicht.

Ouders van jeugdleden

Om de locaties van uitwedstrijden te bereiken, vragen we de ouders van jeugdige spelers om om de aantal weken samen met enkele andere ouders het vervoer naar de uitwedstrijd te verzorgen. Bij het wedstrijdschema worden de hiertoe aangewezen ouders gepubliceerd.

Als het niet mogelijk is om dit vervoer te verzorgen, dan kan dit bij de inschrijving aangegeven worden.

Daarnaast vragen we de ouders om tijdens een zaalwedstrijd van hun kind de functie van zaalwacht te vervullen. Dit houdt in dat je tijdens de wedstrijd plaatsneemt achter de hiervoor bestemde tafel en onder meer het scorebord bedient.

Ieder team beschikt over een tas met Olympia-shirts. We vragen de gezamenlijke ouders van dat team om zorg te dragen voor het wassen van alle shirts, zodat geen kleurverschil ontstaat tussen de shirts.

Ten slotte is de kantinecommissie gedurende het seizoen op zoek naar ouders die tijdens op trainingsavonden en op wedstrijddagen bardienst willen draaien. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de kantinecommissie.