• Graag wijzen nogmaals op de vacante positie van Voorzitter binnen het bestuur

  Eventuele vragen over deze functie binnen de vereniging beantwoorden we als bestuur uiteraard graag.

   

  Nogmaals de oproep aan alle leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen om hier een rol in te vervullen!

 • Functieomschrijving Voorzitter

  • Geeft leiding aan het bestuur
  • Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging
  • Leidt de bestuursvergaderingen
  • Leidt de algemene ledenvergaderingen
  • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur
  • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
  • Zorgt voor een goede interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging
  • Onderhoudt interne- en externe contacten